Co daje konto VIP?
Gość Użytkownik zalogowany Użytkownik premium
Oglądanie
Możliwość oglądania
Komentarze
Możliwość komentowania oraz czytania komenatarzy
Ulubione
Możliwość dodawania ulubionych do zakładki ulubione
Ocenanie
Możliwość ocenia
Szybkie buferowanie
Dzięki wysokiemu priorytetowi i zwiększonej przepustowości nie występuje problem z zatrzymywaniem się filmu.
Brak reklam
Przestaną przeszkadzać Tobie reklamy i będziesz mógł się zająć tym co najlepsze - oglądaniem.